Upierdol se link

skracanie linków - upierdalacz długich adresów url